funny

 
 
 
ช่วยกันส่งต่อรุปนี้หน่อยนะคับ แชร์แล้ว Facebook จะช่วยบริจาคเสื้อผ้าและหญ้าให้เด็กกับควายในรูป $1 ต่อ 1 shares คับ